پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠
به سایت بچه های مسجد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خوش آمدید. مقام معظم رهبری :از خدا می خواهم مبادا بعد از یک عمر زحمت مرگ ما در بستر بیماری باشد و در میدان شهادت نباشد؛ شهادت، مرگ در راه ارزش هاست.
 


  چاپ        ارسال به دوست

احکام به روز شده نماز و روزه مسافر ویژه دانشجویان و استادان

 

حكم نماز و روزه اساتيد و دانشجويان


(1اگر مسافت بين وطن تا محل تحصيل و تدريس كمتر از 4 فرسخ شرعي (5/22كيلومتر) باشد.


همه مراجع محترم تقليد: نماز و روزه علاوه بر وطن در بين راه و محل تحصيل تمام و صحيح است .


(2اگر مسافت بين وطن تا محل تحصيل بيشتر از 4 فرسخ شرعي (22/5كيلومتر) باشد(1) :

الف)اساتيد و دانشجويان، در صورتی که با قصد اقامت ده روز و بيشتر ، در محل درس و تدريس یا خوابگاه می مانند :

مراجع محترم تقليد : براي اين گونه افراد ، نماز تمام و روزه صحيح است .

 

1.آیات عظام تبریزی، سیستانی، و وحید 22 کیلومتر می دانند و آیت ا... مکارم 21 کیلومتر.

ملاحظه 1 .  در صورتي كه تصمیم جدی بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي ، به دليلي، تصميم برگشت به وطن یا مسافرت دیگر داشته باشند، نماز و روزه آنها تا زمانی که در محل اقامت هستند، كامل خواهد بود .

ملاحظه 2. محاسبه ده روز از ساعت رسیدن به محل اقامت و تصمیم به ماندن تا حداقل همان ساعت در روز یازدهم(معادل 240 ساعت) است و اگر شب به محل اقامت رسیده باشند از صبح روز بعد تا غروب روز دهم محاسبه می شود.


ب)اساتید و دانشجویان،درصورتی که میان وطن و محل تدریس یا خوابگاه رفت وآمد دارند:

امام خمینی(ره) : اگر قصد 10روز نکنند و در رفت و آمد باشند، نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.{مقلدان ایشان باید با توجه به فتوای مرجع تقلید زنده خود در مسأله بقاء بر میت عمل کنند.}

آيت الله خامنه اي: 1. اساتيد و دانشجويان بورسيه و مأمور به تحصيل که دارای حقوق دریافتی می باشند و دانشجویانی که عنوان شغل و حرفه ای دارند. اگر در كمتر از ده روز حداقل يك بار بين وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و این برنامه حداقل 8 ماه ادامه دارد یا کسی که حداقل سه ماه هر روز کاری را رفت و آمد کند،کثیر السفر می باشند؛ از روز اول سفر نمازشان در محل تحصیل و تدریس و بین راه تمام و روزه شان صحيح است؛

2. اساتید و دانشجویانی که در محل تحصیل و یا تدریس و خوابگاه ساکن شده اند و عرفاً گفته می شود که مسافر نیستند، اگرچه گاهی به سفر می روند و بیش از یک سال وضعیت آنان اینگونه باشد، محل تحصیل و تدریس برای آنها وطن حکمی می باشد و از روز اول نماز تمام و روزه ها صحیح است[در بین راه نماز شکسته است.]

3. دانشجویان که به طور معمول ساکن نیستند و قصد ده روز نمی کنند بلکه مرتب رفت و آمد می کنند، بنابراحتیاط واجب نماز را جمع (هم تمام و هم شکسته) بخوانند هم چنین روزه را در سفر بگیرند و در وطن نیز قضا کنند.[البته در این احتیاط واجب ،دانشجویان می توانند به فتوای مجتهد دیگر که دارای شرایط رجوع است و نماز را کامل و روزه را صحیح می داند، عمل نمایند.]


آيات عظام بهجت(ره)، فاضل(ره) ، صافي و نوري: اساتيد و دانشجويان، اگر در كمتر از ده روز، حداقل يك بار ، بين وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و اين وضعيت، تا مدتي ادامه داشته باشند [بنابر نظر آیات عظام صافی،نوری: سه ماه ؛ آیت الله بهجت(ره)دو ماه ؛ آیت الله فاضل: یک ماه] کثیر السفر محسوب می شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه صحیح است.

آيت الله مکارم: سه گروه، از روز اول سفر، نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است و کثیرالسفر محسوب می شوند:

1-   • کسانی که حداقل دو ماه و در هر هفته سه روز ، یا 12 روز در ماه، رفت و آمد می کنند.

2-  • کسانی که در مدت 45 روز، هر هفته 5 روز رفت و آمد کنند.

3-کسانی که مدت یک ماه، هر هفته 6 روز رفت وآمد کنند.

کسانی که حدود دو سال یا بیشتر و هر هفته سه روز را در محل تحصیل یا تدریس و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا وطن حکمی آنهاست و تا ادامه این وضعیت همواره نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.[در بین راه نماز شکسته است.]

آیت الله سیستانی: 1. کسانی که حداقل سه روز در هفته یا ده روز در ماه [اگرچه به طور پراکنده]در سفر تحصیلی و حتی غیر تحصیلی باشند و این برنامه برای مدتی [به طور مثال شش ماه در یک سال و یا حداقل سه ماه در چند سال] ادامه یابد،کثیرالسفر محسوب می شوند و نمازشان در محل

تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است.

2. کسانی که یک سال و نیم یا بیشتر و هر ماه حداقل 22 روز در محل تحصیل و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا وطن حکمی آنهاست و نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.

آیت الله زنجانی: کسانی که برای مدت 6 ماه هر هفته یک سفر می کنند، نمازشان از سفر اول کامل است.

آیت الله وحید: کسانی که حداقل به مدت دو ماه یا بیشتر، 4روز در هفته ، ( یا حداقل پانزده روز ناپیوسته در هر ماه)  در سفر باشد کثیرالسفر بوده و از سفر اول نمازشان تمام و روزه اش صحیح است و اگر سه یا دو روز در هفته در سفر باشد،احتیاط واجب آن است که در همه سفرها بین شکسته و تمام جمع کند و روزه بگیرد و قضا کند و اگر یک روز در هفته به سفر می رود ،نمازش شکسته است.

آیت الله جوادی آملی : کسی که حداقل 4 روز در هفته در سفر باشد و اینگونه سفر کردنش 2 ماه یا بیشتر طول بکشد،نمازش تمام و روزه اش صحیح است.

 


                           احکام شروع سفر تحصیلی اساتید و دانشجویان

آیت الله خامنه ای : اساتید و دانشجویان بورسیه و مأمور که حقوق دریافتی دارند،از سفر اول نمازشان کامل وروزه شان صحیح است و سایر دانشجویان مسافر احتیاط کنند . نماز را هم شکسته و هم کامل بخوانند[مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.]

آیات عظام مکارم ،وحید و زنجانی : کثیرالسفر از روز اول سفر نماز و روزه اش کامل است.

آیت الله سیستانی: دو هفته اول شروع سفر احتیاط کنند و نماز را هم شکسته و هم کامل بخوانند.[مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.]

آیت الله فاضل(ره) ،صافی،نوری ،جوادی آملی: در سفر اول نمازشان شکسته است و نباید روزه بگیرند. از سفر دوم نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.

آیت الله بهجت(ره) : اگر فاصله محل تحصیل بیش از 45 کیلومتر باشد،پس از طی مسافت 45 کیلومتر از همان سفر اول نماز کامل و روزه صحیح است.


احکام شروع مجدد سفر بعد از اقامت ده روز  در وطن( مثل تعطیلات یا مرخصی)


مراجع معظم (به جز آیت عظام بهجت(ره)،سیستانی و وحید ) :

کسانی که کثیرالسفر باشند و در زمان تعطیلات بیش از ده روز در وطن بمانند در اولین سفر بعد از اقامت در وطن نمازشان شکسته است و روزه نمی توانند بگیرند . ولی در رفت و آمدهای بعدی کم تر از ده روز نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.

آیت الله بهجت(ره) : اگر فاصله محل تحصیل بیش از 45 کیلومتر باشد از همان سفر اول نماز کامل و روزه صحیح است.

آیت الله سیستانی : برای کثیر السفر همیشه حتی بعد از ماندن 10 روز و بیشتر در وطن نماز کامل و روزه صحیح است؛ مگر این که دو ماه پی در پی در وطن اقامت داشته باشد که در دو هفته اول شروع سفر باید احتیاط شود و نماز هم کامل و هم شکسته خوانده شود.[مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.]

آیت الله وحید: در اولین سفر بعد از توقف،احتیاط واجب آن است که بین شکسته و تمام جمع کند.

 


١٢:٢٠ - دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨    /    عدد : ٥٥٨٢٩٣    /    تعداد نمایش : ٥٤٤


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج