پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠
به سایت بچه های مسجد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خوش آمدید. مقام معظم رهبری :از خدا می خواهم مبادا بعد از یک عمر زحمت مرگ ما در بستر بیماری باشد و در میدان شهادت نباشد؛ شهادت، مرگ در راه ارزش هاست.
 
اذیت نمی‌شوی با این پارچه دراز دور و برت؟
گفتم؛ راستی… هر کسی در کنار تکالیفش، حقوقی هم دارد. حق من این نیست که زنان ِ جامعه ام با موهای رنگ کرده ی پریشان و صد جور جراحی ِ زیبایی، چشم های همسر من را به دنبال خودشان بکشانند.
  ادامه خبر >>
زنان پلیس اندونزی از پوشش زنان ایرانی الگو می‌گیرند
لباس های متحدالشکل پلیس زن مسلمان اندونزی به چالش جدیدی برای این قشر از افرادی که به دنبال داشتن حجاب هنگام فعالیت هستند، منجر شده است.
  ادامه خبر >>
بالاتر از سیاهی رنگی نیست ...
برای هر چیز زکاتی است و زکات زیبایی ، پاکدامنی و حجاب است.
  ادامه خبر >>
قوانین منع حجاب در دنیا+تصاویر
"منع حجاب" در اروپای سال 2014 پدیده‌ای است که "کشف حجاب" رضاشاهی در ایران زمان طاغوت را تداعی می‌کند. حرف‌های رضاشاه در 78 سال پیش، امروز در پارلمان‌های اروپا شنیده می‌شود
  ادامه خبر >>
پوشش دانشجویان در دانشگاه های خارج از کشور
بزرگی می گفت حتی اگر بر حجاب در دین تاکید فراوان نشده بود و شرع و عرف بی حجابی را زشت و ناپسند قلمداد نمی کرد باز هم در محیط دانشگاه باید دانشجویان ملزم به رعایت حجاب می شدند
  ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>